Zálievkové a asanačné materiály na cesty

Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> COLZUMIX® - Haftgrund
Aplikovaný za studena
polymérny penetračný náter
Základný špárovací penetračný náter pre všetky BIGUMA®.
 
 • spĺňa požiadavky SNV 671 625a pre základné náterové hmoty
 • rýchloschnúci
10 l
30 l
COLZUMIX® - Haftgrund
> COLZUMIX® - IVS
Aplikovaný za studena
penetračný náter
Základný penetračný náter pre BIGUMA® - N 10,- BAB 20.
 
 • spĺňa požiadavka AIB
 • rýchlotuhnúci
30 l
> COLZUMIX® - S
penetračný základný náter
Základný penetračný náter pre BIGUMA® - DS 10, -DS 30. 10 l
30 l

 
COLZUMIX® - S
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BIGUMA® - TL 82
Aplikovaný za horúca
asfaltová zálievková hmota na škáry a praskliny
Vhodná na vypĺnenie špár ( do šírky ca. 2 cm) betónových a asfaltových povrchov dopravných komunikácií.
 
 • spĺňa normy EN 14188-1,typ N2
 • plasticko - elastická, dobre znáša diletačné pohyby v špáre
 • vysoká odolnost proti stárnutí
10 kg
25 kg
30 kg

 
BIGUMA® - TL 82
> BIGUMA® - DS 164/SNV
Aplikovaný za horúca
asfaltová zálievková hmota na škáry a praskliny
Slúži na vyplnenie špár (do šírky ca. 2 cm) betónových a asfaltových povrchov dopravných komunikácií.
 
 • spĺňa normy DIN EN14188-1, typ N2
 • plasticko-elastická, dobre znáša diletačné pohyby v špáre
 • vysoká odolnosť voči stárnutiu
10 kg
30 kg

 
BIGUMA® - DS 164/SNV
> BIGUMA® - RS
Aplikovaný za horúca
asfaltová sanačná hmota na praskliny, trhliny a spoje
Vhodná na sanaciu praskin, trhlin ( do šírky ca.4 cm) a spojov v asfalte, na regeneráciu živicových povrchov.
 
 • odporúčené pre Oversealbanding
 • certifikovaná a zabezpečená STO - AO 258 /2010
12 kg
35 kg

 
BIGUMA® - RS
> BIGUMA® - 1401
Aplikovaný za horúca
horúca vysoko elastická asfaltová zálievková hmota
Slúži na vyplnenie špár na málo frekventovaných betonových a asfaltových plochách s veľkými pohybmi. Na vyplnenie špár v oblasti obrubníkov betónových a oceľových mostných konštrukcií.
 
 •  spĺňa EN 14188, Typ N1
27 kg

 
BIGUMA® - 1401
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BIGUMA® - N 10
Aplikovaný za horúca
asfaltová zálievková hmota pre dlažbu
Slúži na utesnenie špár pre všetky druhy dlažieb.
 
 • certifikovaná a zabezpečená STO-AO 224/-260/2010
15 kg
40 kg

 
BIGUMA® - N 10
> BIGUMA® - BAB 20 ZTV
Aplikovaný za horúca
asfaltová zálievková hmota na koľaje
Slúži na utesnenie špár medzi koľajami a nadväzujúcim povrchom (betón, asfalt, dlažba).
 
 • certifikovaná a zabezpečená STO-AO 224-260/20100
12 kg
33 kg

 
BIGUMA® - BAB 20 ZTV
> BIGUMA® - 700
Aplikovaný za horúca
asfaltová podlievacia hmota pod koľaje
Vhodná na vyrovnanie nerovností medzi podkladom a koľajou. 30 kg

 
BIGUMA® - 700
> BIGUMA® - BR
Aplikovaný za horúca
modifikované elastické spojivo pre realizáciu elastických mostných uzáverov
Slúži na zhotovenie elastických mostných uzáverov - s triedeným prírodným kameňom so vzájomne vyrovnaným pomerom v zmesi.
 
 • certifikovaná a zabezpečená STO-AO 224-259/2010
35 kg

 
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BOHEMIX
Aplikovaný za studena
studená obalovaná zmes určenák trvalej oprave povrchov vozoviek
Studená obalová zmes určená na trvalú opravu vozoviek.​
 
 • výtlkov, prekopov, širších škár asfaltových alebo betónových povrchov
 • mimoriadne vhodná na opravu kanalizačných vpustí
 • ekologická bez obsahu rozpúšťadiel
25 kg

 
BOHEMIX
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BIGUMA® - Plast
Aplikovaný za studena
studená spojovacia elastomérom modifikovaná hmota plnená vláknom, na báze rozpúšťadla pri pokládke živičných plôch
Slúži na vytvorenie trvalého spoja ( horúce so studeným) pri kladení pásov asfaltových vozoviek.
 
 • vynikajúce na priečne spoje pri prerušení prác
 • ochrana voči prienikom vody
 • certifikovaná a zabezpečená STO 224-262/2010
30 kg

 
BIGUMA® - Plast
> BIGUMA® - Haftkleber
Aplikovaný za studena
studený asfaltový spojovací postrek
Slúži na nástrek podkladov pri oprave spojov medzi asfaltovými vrstvami.
 
 • spĺňa požiadavky normy DIN 1995 T 3
 • dobré lepiace vlastnosti
 • vysoká stálosť pri uskladnení
30 kg
1000 kg

 
> BIGUMA® - Naht
Aplikovaný za horúca
spojovacia hmota asfaltová, polymérom modifikovaná, aplikovaná za horúca
Slúži na vytvorenie trvalého spoja (horúce so studeným) při kladení pásov asfaltových vozoviek.
 
 • vynikajúca na priečne spoje při prerušení prác
 • ochrana voči prienikom vody
35 kg

 
BIGUMA® - Naht
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> STRADAFIX
Aplikovaný za studena
zákryt na báze rozpúšťadla s obsahom minerálu na regeneráciu asfaltových povrchov
Slúži na zapečatenie a predĺženie životnosti starých asfaltových povrchov.
 
 • ododlný voči silnému mechanickému namáhaniu
 • po nanesení je okamžite rezistentný voči povrchovej vode
 • jednoduchá aplikácia
30 kg

 
STRADAFIX
> BIGUMA® - Fertigschlämme ES
Aplikovaný za studena
zákryt na báze emulzie modifikovaného asfaltu vo vode na regeneráciu asfaltových povrchov
Slúži na zapečatenie vysoko záťažových povrchov asfaltových plôch a na predĺženie životnosti.
 
 • odolnosť voči mechanickej záťaži
 • jednoduché spracovanie
30 kg

 
BIGUMA® - Fertigschlämme ES
Názov výrobku Druh výrobku Oblasť použitia Veľkosť obalu Balenie
> BIGUMA® - Band
nataviteľná asfaltová páska na škáry a spoje
Slúži na lepenie spojov pri kladení asfaltových vozoviek a pri údržbarskych prácach. 20 x 8 (104), 25 x 8 (78), 30 x 8 (73), 35 x 8 (63), 40 x 8 (48), 45 x 8 (48)
25 x 10 (70), 30 x 10 (63), 35 x 10 (48), 40 x 10 (40), 45 x 10 (40), 50 x 10 (31)
BIGUMA® - Band
> BIGUMA® - Band Plus
nataviteľná asfaltová páska na škáry a spoje so samolepiacou vrstvou
Slúži na lepenie spojov při kladení asfaltových vozoviek a při údržbárskych prácach. 25 x 8 (78), 30 x 8 (73), 35 x 8 (63), 40 x 8 (48)
25 x 10 (70), 30 x 10 (63), 35 x 10 (48), 40 x 10 (40)
> BIGUMA® - Strip SP
tesniaca páska na báze modifikovaného asfaltu
Slúži na utesnenie otvorených prasklín a švov do šírky až 5 mm na asfaltových komunikáciách. 30 x 10 (40), 40 x 10 (35), 50 x 10 (30)

 
BIGUMA® - Strip SP